Hľadáme expertov

Hľadáme kvalitných odborníkov

Hľadáme vysokokvalitných odborníkov zo zahraničia na hodnotenie prihlášok v rámci programu SASPRO 2. Pre vedecké oblasti, v ktorých odborníci pracujú, neexistujú nijaké obmedzenia. Prednostne hľadáme hodnotiteľov, ktorí majú predchádzajúce skúsenosti s hodnotením projektov v rámci rámcových programov (Horizont, 7. RP, 6. RP).
Ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky a máte záujem o hodnotenie prihlášok Programu SASPRO 2, zaregistrujte sa prostredníctvom registračného formulára uvedeného nižšie. Vyžadujú sa základné informácie a odovzdanie vášho profesionálneho životopisu. Vo svojom životopise uveďte vedecké oblasti, v ktorých pracujete a v ktorých budete kompetentní žiadosti hodnotiť.

Hodnotenie žiadostí v rámci programu SASPRO 2 bude odmeňované.

V prípade, že že si vás hodnotiace výbory vyberú ako hodnotiteľa, budeme vás kontaktovať s podrobnými informáciami.

Túto výzvu môžete zdieľať so svojimi kolegami. Ďakujeme pekne.

Tím SASPRO 2

Registračný formulár

    Ďakujeme za Váš záujem! Budeme Vás čo najskôr kontaktovať.
    Niekde nastala chyba :( Skúste to, prosím, znova alebo nás kontaktujte emailom na saspro2@savba.sk

    Ďakujeme za pochopenie