Slovenský akademický a vedecký program

Viac o programe
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE COFUND
Výberový proces UKONČENÝ

SASPRO 2 je spoločný projekt Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave realizovaný v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Marie Curie Skłodowska COFUND

Ukončený
Výberový proces UKONČENÝ
Hostitelia
37 hostiteľských inštitúcií
Štipendisti
Počet prijatých štipendistov: 39
Konečný termín
Konečný termín trvania projektu 30. septembra 2025

Hostiteľské organizácie:

Slovenská akadémia vied
Univerzita Komenského v Bratislave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Co-funded by Marie Skłodowska-Curie actions

Podporili:

European Union's Horizon 2020
Euraxess Point

Projekt SASPRO 2

Prvá výzva

71 prijatých prihlášok
14 schválených projektov

Druhá výzva

52 prijatých prihlášok
18 schválených projektov

Tretia výzva

51 prijatých prihlášok
15 schválených projektov

Počet prijatých štipendií

39 prijatých štipendií
Projekt SASPRO 2 (Slovenský akademický a vedecký program) je mobilitný program schémy Horizont 2020 pre skúsených výskumníkov pôsobiacich v troch špičkových výskumných a vzdelávacích organizáciách Slovenskej republiky – Slovenskej akadémii vied, Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Úspešní štipendisti prijatí v rámci 3 výziev v rámci dvoch typov schém Incoming a Reintegrácia realizáciou svojich projektov na hostiteľských organizáciách posilňujú prenos vedomostí, podporujú kreatívne prostredie a zvyšujú kvalitu výskumu v hostiteľských inštitúciách. Program pomáha podporiť ich kariérne perspektívy možnosťou stráviť časť pracovného pobytu a získať skúsenosti aj v mimo-akademických organizáciách.
SASPRO 2 ako jeden z mobilitných programov EÚ má potenciál prispieť k väčšej stabilite v regióne - pomáha povzbudiť miestnych vedcov, aby sa vrátili pracovať na slovenské inštitúcie, a ponúka tiež nové príležitosti pre zahraničných vedcov, ktorí chcú získať nové poznatky a skúsenosti.

Spoznajte našich štipendistov

Slovenská akadémia vied
Slovenská technická univerzita
Univerzita Komenského

Harmonogram programu

Bolo ponúknutých 47 štipendií, 39 štipendistov prijalo ponuku. Jednotlivé projekty budú trvať v rozmedzí od 12 do 36 mesiacov.
Prejsť na FAQ
1. október 2020
Začiatok projektu
November 2023
Hodnotenie Interim Reportov
Marec 2024
Hodnotenie Interim Reportov
Máj 2024
Seminár "Písanie grantov"
Október 2024
Hodnotenie Interim Reportov
-->

Referencie úspešných uchádzačov z programu SASPRO

Program SASPRO mi dal príležitosť pracovať na mojich vlastných výskumných nápadoch. Počas realizácie môjho projektu som začal intenzívne komunikovať s experimentálnou skupinou na ÚEF SAV. Výsledkom je, že sme dokázali spoločne preskúmať nové smery výskumu a pokračovať v našej spolupráci za účelom ďalších projektov.

Elektrotechnický ústav SAV
Mgr. Michal Jan Mruczkiewicz, PhD.
Môj výskum sa primárne zameriava na imunomodulačné mechanizmy, ktorými sa vírusy snažia zvrátiť imunitnú odozvu u hostiteľa. Skúmame predovšetkým vírusové proteíny ľudského cytomegalovírusu, ktoré dokážu ‘vypnúť’ náš imunitný systém. Tieto, prírode vlastné mechanizmy nás ďalej inšpirujú pri vývoji nových terapeutických látok nielen k potlačeniu vírusových infekcií, ale tiež k liečbe autoimunitných ochorení, kedy sa náš imunitný systém dostáva mimo kontroly.

Aj vďaka dobrej vôli, s ktorou som sa stretla v mojej hostiteľskej organizácii, Biomedicínske centrum SAV, sa nám v projekte podarilo napredovať a dokázali sme charakterizovať niekoľko týchto vírusových molekúl, z ktorých sa neskôr môžu stať cielené biofarmaká.Projekt SASPRO mi okrem iného umožnil vybudovať si intenzívnu sieť nielen s domácimi, ale aj zahraničnými patnermi a tiež umožnil môj kariérny rast a budovanie vedeckého tímu(v súčasnosti som vedúcou Oddelenia imunológie vírusov BMC SAV).A vďaka synergiám s novými projektmi, ktoré sa nám podarilo počas trvania SASPRO projektu vytvoriť sme získali pevný základ na udržanie dlhodobého zámeru tejto štúdie.Verím, že podobné návratové schémy pre mladých vedcov sa stanú u nás štandardom, aby tí ktorí sa chcú v dobrej vôli do EU vrátiť, našli pomoc v SAV, či už po ekonomickej alebo morálnej stránke, čím bezpochyby program SASPRO bol.

Biomedicínske centrum SAV
Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD.
SASPRO poskytuje veľkú podporu ambicióznym a nezávislým výskumným pracovníkom. Práca v modernom laboratóriu slovenských vedeckých inštitúcií vám dáva príležitosť dosiahnuť profesionálnu zrelosť, zlepšiť svoje zručnosti, zdynamizovať svoju kariéru. Vďaka tomuto programu sa vaše vedecké nápady a sny môžu splniť, pretože finančné prostriedky zahŕňajú nielen slušný plat, ale aj nákup potrebných materiálov, zaplatenie publikácií s otvoreným prístupom, účasť na konferenciách s cieľom šíriť výsledky projektu.

Ústav geotechniky SAV
Inna Melnyk, PhD.
Program SASPRO mi umožnil študovať témy, na ktorých som chcel pracovať. Prispel tak významnou mierou k mojej samostatnosti vo výskume. Pomohol mi tak etablovať sa v mojej oblasti výskumu.

Fyzikálny ústav SAV
RNDr. Daniel Reitzner, PhD.
Tak ako mnohým iným, aj mne dalo SASPRO jedinečnú príležitosť vrátiť sa späť na Slovensko. Vďaka SASPRO môžem pracovať na vlastných vedeckých projektoch, čo mi veľmi pomohlo aj v naštartovaní vlastnej vedeckej kariéry.

Chemický ústav SAV
Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.