Štipendisti

Miroslav Baláž
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
Dominika Fričová
Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.
Amir Mosavi
Slovenská technická univerzita v BA
Veronika Michalková
Ústav zoológie SAV, v. v. i.
Annamária Naughton Duszová
Ústav materiálového výskumu SAV,
v. v. i.
František Herman
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Xiaolu Hou
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Michal Kováč
Fakulta informatiky a informačných technológií STU, brAInworks labs
Liubomyr Gavryliv
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Éva Zsuzsanna Mihálka
Univerzita Komenského v Bratislave

Jooyoung Hahn
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Johannes D. Kaminski
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.