Štipendisti

Miroslav Baláž
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
Dominika Fričová
Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.
Lekárska fakulta UK od 01.02.2024
Amir Mosavi
Slovenská technická univerzita v BA
projekt ukončený k 24.02.2023
Veronika Michalková
Ústav zoológie SAV, v. v. i.
projekt ukončený k 30.06.2023
Annamária Naughton Duszová
Ústav materiálového výskumu SAV,
v. v. i.
František Herman
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Xiaolu Hou
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Michal Kováč
Fakulta informatiky a informačných technológií STU, brAInworks labs
Liubomyr Gavryliv
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Éva Zsuzsanna Mihálka
Univerzita Komenského v Bratislave

Jooyoung Hahn
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Johannes D. Kaminski
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Lucia Balážová
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Marian Matejdes
Ústav anorganickej chémie SAV,
v. v. i.
Dalibor Nakládal
Univerzita Komenského v Bratislave - Vedecký park
Michal Repiský
Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta
Sadik Çoğal
Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Stefan Wallner
Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.
Miroslava Kvandová
Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.
Martin Krššák
Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Élise Lamy-Rested
Filozofický ústav SAV, v. v. i.
projekt ukončený k 29.02.2024
Adriano Araújo Gomes
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veronika Gáliková
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Omid Zahiri
Matematický ústav SAV, v. v. i.
Marko Milivojević
Ústav informatiky SAV, v. v. i.
Oksana Matselko
Ústav anorganickej chémie
SAV, v. v. i.
Katarína Lopušná
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
Ajitanshu Vedrtnam Mishra
Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.
Leevi Leppäjärvi
Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
Tomáš Homola
Slovenská technická univerzita
v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Shalu Atri
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
István Kollai
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Alexander Milovanov
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Djeylan Aktas
Fyzikálny ústav SAV, v.v.i.
Sila Ceren Variş Husar
Slovenská technická univerzita
v Bratislave
Ústav manažmentu
Ravi Kumar Biroju
Slovenská technická univerzita
v Bratislave
Materiálovotechnická fakulta
Ahmed M. Omar
Ústav polymérov SAV, v.v.i.
Ihor Vakulenko
Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
János Fiala-Butora
Jazykovedný ústav SAV, v.v.i.