Kontakt a tím

RNDr. Zuzana Hrabovská, PhD.
Projektový manažér
momentálne na materskej dovolenke
saspro2@savba.sk
Ing. Zuzana Hrabovská
Projektový manažér
saspro2@savba.sk
Ing. Eva Krištofová
Projektový manažér
saspro2@savba.sk
Mgr. Dominika Olšovská
Projektový referent
momentálne na materskej dovolenke
saspro2@savba.sk
Mgr. Rebeka Laučíková
Projekt koordinátor
Ing. Mgr. Mária Búciová
Projekt koordinátor

Slovenská akadémia vied

Úrad SAV
Odbor vedy a výskumu
Štefánikova 49, 814 39 Bratislava 1, Slovak Republic
Ústavy SAV
Oddelenie vied o neživej prírode
Matematicko-fyzikálne vedy
Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV
Webstránka ústavu
Fyzikálny ústav SAV
Webstránka ústavu
Matematický ústav SAV
Webstránka ústavu
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Webstránka ústavu
Technické vedy
Elektrotechnický ústav SAV
Webstránka ústavu
Ústav geotechniky SAV
Webstránka ústavu
Ústav informatiky SAV
Webstránka ústavu
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Webstránka ústavu
Ústav materiálového výskumu SAV
Webstránka ústavu
Ústav merania SAV
Webstránka ústavu
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Webstránka ústavu
Vedy o Zemi a vesmíre
Astronomický ústav SAV
Webstránka ústavu
Geografický ústav SAV
Webstránka ústavu
Ústav hydrológie SAV
Webstránka ústavu
Ústav vied o Zemi SAV
Webstránka ústavu
Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách
Biologické a chemické vedy
Ústav anorganickej chémie SAV
Webstránka ústavu
Ústav zoológie SAV
Webstránka ústavu
Chemický ústav SAV
Webstránka ústavu
Ústav molekulárnej biológie SAV
Webstránka ústavu
Centrum biovied SAV
Webstránka ústavu
Ústav polymérov SAV
Webstránka ústavu
Lekárske vedy
Biomedicínske centrum SAV
Webstránka ústavu
Neuroimunologický ústav SAV
Webstránka ústavu
Centrum experimentálnej medicíny SAV
Webstránka ústavu
Poľnohospodárske a veterinárne vedy
Ústav ekológie lesa SAV
Webstránka ústavu
Parazitologický ústav SAV
Webstránka ústavu
Ústav krajinnej ekológie SAV
Webstránka ústavu
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Webstránka ústavu
Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre
Historické vedy
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Webstránka ústavu
Archeologický ústav SAV
Webstránka ústavu
Historický ústav SAV
Webstránka ústavu
Vedy o človeku a spoločnosti
Ústav politických vied SAV
Webstránka ústavu
Sociologický ústav SAV
Webstránka ústavu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Webstránka ústavu
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Webstránka ústavu
Ústav štátu a práva SAV
Webstránka ústavu
Filozofický ústav SAV
Webstránka ústavu
Ekonomický ústav SAV
Webstránka ústavu
Vedy o kultúre a umení
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Webstránka ústavu
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Webstránka ústavu
Centrum vied o umení SAV
Webstránka ústavu
Ústav orientalistiky SAV
Webstránka ústavu
Ústav slovenskej literatúry SAV
Webstránka ústavu
Ústav hudobnej vedy SAV
Webstránka ústavu
Ústav svetovej literatúry SAV
Webstránka ústavu

Univerzita Komenského v Bratislave

Rektorát
Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť - Oddelenie projektov
Šafárikovo square 6, P. O. Box 440, 814 99 Bratislava 1, Slovak Republic
 
Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Webstránka fakulty
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Webstránka fakulty
Lekárska fakulta
Webstránka fakulty
Filozofická fakulta
Webstránka fakulty
Pedagogická fakulta
Webstránka fakulty
Právnická fakulta
Webstránka fakulty
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Webstránka fakulty
Prírodovedecká fakulta
Webstránka fakulty
Farmaceutická fakulta
Webstránka fakulty
Fakulta telesnej výchovy a športu
Webstránka fakulty
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Webstránka fakulty
Jesseniova lekárska fakulta
Webstránka fakulty
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
Webstránka fakulty

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Rektorát
Útvar vedy a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1, Slovak Republic
 
Fakulty a ústavy Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave
Fakulty
Stavebná fakulta
Webstránka
Strojnícka fakulta
Webstránka
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Webstránka
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Webstránka
Fakulta architektúry a dizajnu
Webstránka
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Webstránka
Fakulta informatiky a informačných technológií
Webstránka
Ústavy
Ústav manažmentu
Webstránka
Centrum STU pre Nanodiagnostiku
Webstránka