12. apríl 2021

Výsledky prvého kola hodnotenia prvej výzvy programu SASPRO 2

Výsledky prvého kola hodnotenia

Prvá výzva


Číslo prihlášky Výsledky - prvé kolo
1003/01/01 Postúpil do druhého kola
1005/01/01 Postúpil do druhého kola
1016/01/02 Postúpil do druhého kola
1018/01/02 Prihláška zamietnutá
1019/01/01 Postúpil do druhého kola
1024/01/01 Postúpil do druhého kola
1034/01/01 Postúpil do druhého kola
1048/01/01 Postúpil do druhého kola
1059/01/01 Postúpil do druhého kola
1070/01/01 Postúpil do druhého kola
1071/01/01 Postúpil do druhého kola
1073/01/01 Postúpil do druhého kola
1083/01/03 Postúpil do druhého kola
1084/01/03 Postúpil do druhého kola
1085/01/02 Postúpil do druhého kola
1090/01/02 Postúpil do druhého kola
1092/01/01 Postúpil do druhého kola
1094/01/03 Postúpil do druhého kola
1098/01/01 Postúpil do druhého kola
1099/01/02 Postúpil do druhého kola
1100/01/03 Postúpil do druhého kola
1101/01/03 Postúpil do druhého kola
1104/01/02 Postúpil do druhého kola
1111/01/03 Postúpil do druhého kola
1114/01/01 Postúpil do druhého kola
1117/01/01 Postúpil do druhého kola
1118/01/03 Postúpil do druhého kola
1119/01/03 Postúpil do druhého kola
1121/01/03 Postúpil do druhého kola
1122/01/03 Postúpil do druhého kola
1136/01/02 Postúpil do druhého kola
1138/01/03 Postúpil do druhého kola
1139/01/03 Postúpil do druhého kola
1144/01/01 Postúpil do druhého kola
1145/01/03 Postúpil do druhého kola
1148/01/02 Postúpil do druhého kola
1150/01/03 Postúpil do druhého kola
1151/01/02 Postúpil do druhého kola
1152/01/01 Postúpil do druhého kola
1155/01/03 Postúpil do druhého kola
1156/01/01 Postúpil do druhého kola
1157/01/03 Postúpil do druhého kola
1159/01/01 Postúpil do druhého kola
1160/01/01 Postúpil do druhého kola
1161/01/03 Postúpil do druhého kola
1162/01/01 Prihláška zamietnutá
1163/01/02 Prihláška zamietnutá
1164/01/03 Postúpil do druhého kola
1165/01/03 Postúpil do druhého kola
1166/01/02 Postúpil do druhého kola
1167/01/01 Prihláška zamietnutá
1170/01/03 Postúpil do druhého kola
1171/01/02 Postúpil do druhého kola
1173/01/03 Postúpil do druhého kola
1175/01/02 Postúpil do druhého kola
2067/01/02 Postúpil do druhého kola
2089/01/01 Postúpil do druhého kola
2120/01/01 Postúpil do druhého kola
2125/01/02 Postúpil do druhého kola
2130/01/01 Postúpil do druhého kola
2140/01/01 Postúpil do druhého kola
2158/01/01 Postúpil do druhého kola
3002/01/01 Postúpil do druhého kola
3007/01/01 Postúpil do druhého kola
3014/01/02 Postúpil do druhého kola
3032/01/03 Postúpil do druhého kola
3033/01/03 Postúpil do druhého kola
3129/01/02 Postúpil do druhého kola
3135/01/03 Postúpil do druhého kola
3141/01/02 Postúpil do druhého kola
3154/01/02 Postúpil do druhého kola
Späť na novinky